KOSZTY WYSYŁKI:

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi:
     Dla przesyłek wysyłanych na terenie Europy do 5 Dni Roboczych;
     Dla przesyłek poza Europę do 7 Dni Roboczych;
     W przypadku produktów niestandardowych do 30 dni roboczych;
Wskazany powyżej termin dostawy jest maksymalny, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który nie może jednak przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

Opłaty za wysyłkę obejmują opłaty manipulacyjne i pakowania, a także koszty wysyłki. Opłaty manipulacyjne są stałe, natomiast opłaty transportowe różnią się w zależności od całkowitej wagi przesyłki. Radzimy grupować przedmioty w jednym zamówieniu. Nie możemy grupować dwóch odrębnych zamówień złożonych oddzielnie, a opłaty za wysyłkę będą miały zastosowanie do każdego z nich. Twoja przesyłka zostanie wysłana na własne ryzyko, ale dokładamy szczególnej staranności, aby chronić delikatne przedmioty.

Śledź nas na Facebooku